Válka na Ukrajině

Válka na Ukrajině

Stejně asi jako mnoho z vás máme poslední dny velký problém chovat se, jako by se nic nedělo. Ukrajina se stala hlavním tématem dnešních zpráv a určitě i následujících dnů, týdnů a měsíců. Proto alespoň minimální podporou jako malá komunita hráčů, tak i my můžeme pomoci například sladěním se do národních barev Ukrajiny nebo odkazováním na některé dobročinné organizace. Jako je třeba ►ČLOVĚK V TÍSNI◄ (odkaz také můžete nalézt v malém prokliku/host buttonu na teamspeaku) a další…

Z naší strany je šíření o těchto informacích v dobrém úmyslu. V žádném případě se nejedná o zvýšení popularity na cizím neštěstí. Doufáme a věříme, že se situace na východě co nejdříve uklidní a Ukrajina znovu pocítí jistotu svobody. 💙💛